هاست سی پنل حرفه ای

هاست سی پنل کلود لینوکس آلمان - منابع اشتراکی

هاست 300 مگابایت - منابع اشتراکی
 • 300 مگابایت میزان فضا
 • 6000 مگابایت میزان پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود لیست ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 100 عدد پردازش ورودی
 • 25MB/s ورودی/خروجی
هاست 500 مگابایت - منابع اشتراکی
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • 10000 مگابایت میزان پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود لیست ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 100 عدد پردازش ورودی
 • 25MB/s ورودی/خروجی
هاست 1000 مگابایت - منابع اشتراکی
 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • 20000 مگابایت میزان پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود لیست ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد افزودن دامنه
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 100 عدد پردازش ورودی
 • 25MB/s ورودی/خروجی
هاست 2000 مگابایت - منابع اشتراکی
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • 40000 مگابایت میزان پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود لیست ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد افزودن دامنه
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 100 عدد پردازش ورودی
 • 25MB/s ورودی/خروجی